Mazalka

  • Lubricator

    Mazalka

    Ventil za zmanjšanje tlaka je ventil, ki samodejno ohranja izhodni tlak stabilnim, tako da vhodni tlak prilagodi zahtevanemu izstopnemu tlaku in se zanaša na energijo samega medija. 
    Z vidika mehanike tekočin je redukcijski ventil lokalni upor, ki lahko spremeni element dušilke, to je s spreminjanjem območja dušenja, tako da se hitrost pretoka in kinetična energija tekočine spreminjata, kar povzroča različne izgube tlaka, tako da doseči namen dekompresije.Nato se zanesite na nadzor in regulacijo sistema, tako da ventil po nihanju tlaka in ravnotežje vzmetne sile, tako da ventil po tlaku v določenem območju napak ohranja konstanto.